Lokalna BEST grupa Niš (LBG Niš) je zvanično u članstvo BEST-a primljena 12. januara 2007. kao posmatračka grupa, da bi na Generalnoj Skupštini u Budimpešti aprila 2009. stekla punopravno članstvo. Izvršni organ naše lokalne BEST grupe je sedmočlani tim, sastavljen od predsednika, blagajnika, sekretara, odgovornog za odnose sa kompanijama, odgovornog za odnose sa javnošću, odgovornog za ljudske resurse i odgovornog za informacione tehnologije. Sastav izvršnog odbora se menja na svakih godinu dana izborima na redovnoj godišnjoj skupštini koja se održava jula svake godine.

14

GODINA POSTOJANJA

Mi smo specifična grupa motivisanih, volonterskih duša sa jakim fokusom i jasnom misijom. Mi dišemo i živimo spirit BEST-a koji podrazumeva profesionalno usavršavanje, razvijanje interkulturalnosti, vežbanje timskog rada i organizovanja događaja. Pored toga čuvamo i cenimo osećaj zajednice i pripadništva, držeći se zajedno kroz sve nedaće studentskog života kao jedna velika porodica održavajući motivaciju na inovativne zabavne načine jer ko mnogo radi zaslužuje isto toliko i da žurka!

Ovde u BEST-u prvi i jedini fokus su svi naši stejkholderi koji su nam srcu – univerziteti, kompanije i naravno, studenti. Cilj našeg postojanja je stvaranje prilika za zbližavanje ovih entiteta što je simbolizovano i našim logoom u kojem BEST (plavi krug u centru) sjedinjuje tri kraka plave, narandžaste i zelene boje koji redom predstavljaju kompanije, studente i univerzitete.

Ono što nas motiviše jeste rad na korisnim projektima, ali najviše od svega prijateljstva koja su neminovna posledica rada na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Od Las Palmasa do Talina i od Tisajda do Ankare proteže se srž onoga što čini našu organizaciju od tri ipo hiljade studenata a to je predivan koktel osećaja međusobne povezanosti i ponosa u autonomiju koju uživamo.

Ako postoji korak od studentskog, komfortnog života u doba odraslih sa svim odgovornostima koje to nosi sa sobom, onda je BEST najbolji korak za tako nešto. Imati mesto u kojem je moguće osećati se dovoljno sigurno a opet svakog dana pomerati sopstvene granice i mogućnosti je mesto koje se zove siguran napredak. Upoznati se sa time kako se pišu ponude, fakture, ugovori i koja je razlika fiskalnog i gotovinskog računa ne moraju da čekaju prvi dan zapošljenja. Rad u ilustratoru, photo shopu i pravila dizajniranja logova, praćenje pravila vizuelnog identiteta i vektorskih veličina je takođe na dohvat ruke. Pravljenje korisnih aplikacija koje omogućuju realizaciju događaja kao i rad na sajtovima i neophodnim programima za funkcionisanje organizacije ne moraju da budu samo fiktivni problemi nekog izbornog predmeta na fakultetu. Rad sa ljudima, na njihovoj motivaciji i zajedništvu može delovati banalno, ali je deo svakodnevnih muka i najboljih menadžera i direktora. BEST pruža priliku za upoznavanje sa sobom i drugima u ovom domenu iz prve ruke. Edukacije i radionice na raznorazne teme kao i kursevi koj organizujemo pružaju mnogobrojne mogućnosti sa upoznavanjem najrelevantnijih sadržaja na tržištu od strane pravih eksperata u svojoj oblasti. Naša lokalna, nacionalna i internacionalna takmičenja pružaju priliku studentima da se prijateljski nadmeću i pomeraju svoje granice mašte i praktično primene sve što su naučili, a naš Job Fair je događaj na kojem pri kraju studija spremni mladi ljudi mogu da probaju da nađu posao na intervjuima, predavanjima i tribinama koje organizujemo sa svojim dugogodišnjim kompanijama učesnicama.

Naši projekti