Pored aktivnog članstva, počasni članovi su zaslužni za razvoj i unapređenje lokalne BEST grupe Niš. Uvek su spremni da pruže pomoć, daju savete i nove ideje drugim članovima organizacije.

– FR SC15
– FR X izvršnog odbora
– Predsednik XI izvršnog odbora

Nikola Mitić

– Logističar Job Fair-a 2017

Milutin Dinić

– FR Best Week-a 2017
– FR Job Fair-a 2018

Tatjana Stojanović

– Logističar Best Week 2017
– Logističar EBEC Local 2017
– HR XII izvršnog odbora

Mateja Simonović

– Logističar Job Fair-a 2016
– Yoda XI izvršnog odbora
– IT XII izvršnog odbora

Dušan Bošković

– Vivavldi X izvršnog odbora
– FR XI i XII izvršnog odbora

Stefan Grozdanović

– IT SC16
– IT XI izvršnog odbora
– NO XII izvršnog odbora

Bogdan Ilić

– Vivaldi ’14 i ’15
– Sekratar X izvršnog odbora
– PaxR letnjeg kursa ’15
– Član XI nadzornog odbora
– DR X rođendana

Marija Borisavljević

– DR letnjeg kursa ’15
– Blagajnik X izvršnog odbora
– Član XI nadzornog odbora
– FR X rođendana

Marko Mihajlović

– PaxR letnjeg kursa ’14
– HR X izvršnog odbora
– Član XI nadzornog odbora
– Yoda X izvršnog odbora

Milica Petrović

– Logističar LEC ’10
– Logističar letnjeg kursa ’11
– IT IV izvršnog odbora
– Član V nadzornog odbora

Aleksandar Aleksić

– Blagajnik V izvršnog odbora
– Član VI nadzornog odbora

Martin Amon

Ivan Antić

– IT II izvršnog odbora

Ivan Arsić

– Sekretar III izvršnog odbora
– FR Job Faira ’10
– FR letnjeg kursa ’10

Srđan Asanov

– Logističar Job Faira ’12
– Sekretar VII izvršnog odbora
– MO letnjeg kursa ’14

Aleksandar Benić

Vladica Bibesković

– MO regionalnog sastanka ’10
– IT Job Faira ’10

Nikola Božinović

– MO BEST Week ’14
– FR IX izvršnog odbora
– MO Job Faira ’17

Marko Cenić

– MO EBEC local ’14
– Sekretar XIII izvršnog odbora
– Predsednik IX izvršnog odbora
– DR EBEC Balkan ’14
– Član X nadzornog odbora
– MO EBEC local ’16

Nataša Cvetković

– MO letnjeg kursa ’10
– FR letnjeg kursa ’10

Milena Dostanić

– IT Job Faira ’13
– IT VII izvršnog odbora
– IT EBEC Balkan ’14

Milan Dicić

Nenad Despić

– PR regionalnog sastanka ’13
– Akademia letnjeg kursa ’14
– MO Job Faira ’15

Suzana Đelić

Milan Đorđević

– IT letnjeg kursa ’14
– MO EBEC local ’15
– IT X izvršnog odbora

Milan Đorđević

Mladen Đorđević

– Predsednik VIII izvršnog odbora
– Koorganizator protokola TEDx ’13 i ’15
– Član nadzornog odbora IX izvršnog odbora

Pavle Đorđević

– MO Job Faira ’10
– FR III izvršnog odbora

Branislav Filipović

– Predsednik I izvršnog odbora

Dušan Gajić

– IT VI izvršnog odbora

 

– HR III izvršnog odbora
– Predsednik IV izvršnog odbora
– Član V nadzornog odbora

 

 

– MO regionalnog sastanka ’10
– Logističar LEC ’10
– FR Job Faira ’10

 

– Sekretar I izvršnog odbora

 

– PR BEST Week ’14
– PR IX izvršnog odbora
– MO Job Faira ’16
– FR Job Faira ’17

 

– HR II izvšnog odbora

 

– Logističar regionalog sastanka ’13
– Logističar letnjeg kursa ’14

 

– MO BEST Week ’14
– IT IX izvršnog odbora
– IT Job Faira ’17

 

– FR I izvršnog odbora
– Predsednik II izvršnog odbora

 

– PR IV izvršnog odbora
– član VI nadzornog odbora
– Akademia letnjeg kursa ’10
– PR Job Faira ’10

– FR VIII izvršnog odbora
– MO TEDx ’15
– PaxR letnjeg kursa ’13

 

– HR I izvršnog odbora
– Sekretar II izvršnog odbora

 

– Sekretar IV izvršnog odbora

 

– DR letnjeg kursa ’14
– Logističar X rođendana

 

– PaxR letnjeg kursa ’12
– Logističar EBEC local ’13
– FR Job Faira ’13

 

– IT VIII izvršnog odbora
– AR letnjeg kursa ’13
– Član IX nadzornog odbora
– Yoda IX izvršnog odbora

 

– HR VI izvršnog odbora
– MO letnjeg kursa ’12
– član VIII nadzornog odbora
– Yoda VIII izvršnog odbora

 

– član organizacionog tima BeMore

 

– PaxR kulturne razmene ’14
– MR TEDx ’15

 

– IT VII izvršnog odbora
– PR LEC ’11

 

– IT letnjeg kursa ’11
– PR Job Faira ’12

 

 

– FR IV izvršnog odbora
– FR Job Faira ’10
– FR LEC ’11
– FR letnjeg kursa ’11

 

– FR letnjeg kursa ’14
– HR IX izvršnog odbora
– MO Job Fair ’15

 

– MR letnjeg kursa ’14
– PR X izvršnog odbora
– MO X rodjenadana

 

– Blagajnik XIII izvršnog odbora
– FR TEDx ’13
– DR Job Faira ’15
– Član IX nadzornog odbora

 

– Logističar BEST Week ’15 i ’16

 

 

– HR VIII izvršnog odbora

 

– PR VII izvršnog odbora
– MO Job Faira ’12
– PR TEDx ’13

 

– MO EBEC local ’12
– FR Job Faira ’13
– MO EBEC Balkan ’14
– Član VII nadzornog odbora

 

– PR II izvršnog odbora
– Predsednik III izvšnog odbora

 

– MO regionalnog sastanka ’13
– PR Job Faira ’14

 

– MO letnjeg kursa 2010.
– Blagajnik II i III izvršnog odbora

 

– HR VII izvršnog odbora
– MO Job Faira ’14

 

– FR VII izvršnog odbora
– Academia odgovorni letnjeg kursa ’12
– FR letnjeg kursa ’13
– FR BEST Week ’13

 

– član V nadzornog odbora
– MO LEC ’10

 

– Blagajnik VII izvršnog odbora
– Logisticar letnjeg kursa ’13
– Član VIII nadzornog odbora

 

 

– MO Job Faira ’13
– FR Job Faira ’12

 

– PR Job Faira ’13
– MO kulturne razmene ’14

 

 

– MO BEST Week ’13
– MO Job Fair ’14
– FR regionalnog sastanka ’13
– Sekretar IX izvršnog odbora
– SR TEDx ’15

 

– Blagajnik I izvršnog odbora

 

– MO letnjeg kursa ’11

 

– HR IV izvršnog odbora