BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna i apolitična studentska organizacija koju sačinjavaju i vode isključivo studenti. Organizaciju čine 97 lokalnih BEST grupa na isto toliko univerziteta, sa preko 3300 aktivnih članova u 34 zemlje širom Evrope. Svaka od ovih grupa ima svoj lokalni izvršni odbor i organizuje brojne lokalne i internacionalne BEST događaje (projekte).

Vizija – Empowered diversity

Poštovanje i razumevanje drugih, različitih kultura i društava kreira okruženje koje pruža podršku mladim ljudima da razviju svoje potencijale i deluju odgovorno. Naša vizija je idealni cilj kojem težimo.

Misija – Developing students

BEST pomaže studentima da postanu internacionalno orijentisani, da bolje razumeju druge kulture i društva i da razvijaju sposobnosti za rad u kulturološki raznolikim okruženjima. Takođe, BEST studentima nudi pregršt prilika za lično usavršavanje i pomaže im da ostvare svoj pun potencijal.

Aktivnosti

Glavna aktivnost BEST-a je omogućavanje komplementarnog obrazovanja za studente, odnosno značajne dopune obrazovanju pored već obezbeđenog na fakultetima. Pored toga, BEST omogućava povezivanje studenata i njihovih budućih poslodavaca, a takođe, nastoji da doprinese aktivnom učešću studenata u procesu unapređenja obrazovnog programa na univerzitetima.