Jedan od najprepoznatljivijih i osnovnih servisa BEST-a je mogućnost da studenti u toku svakog godišnjeg doba besplatno pohađaju stručne kurseve u gradovima Evrope u kojima postoje lokalne BEST grupe. Preko 7000 studenata svake godine iskoristi ovu neverovatnu priliku da se unapredi na različitim poljima nauke.

Lokalna BEST grupa Niš organizuje međunarodni letnji akademski kurs ove godine po sedmi put. U periodu od 20-30. jula okupićemo 40 studenata, od čega 25 sa univerziteta širom Evrope i 15 sa Univerziteta u Nišu. Tokom 10 dana, studenti će proći 35 sati teorijske i praktične nastave, a njihova stečena znanja biće proverena na ispitu, te će samo najbolji i najaktivniji dobiti sertifikat kursa.

Sam kurs je sastavljen od 2 dela: akademskog i kulturno-socijalnog i obuhvata 10 ispunjenih i aktivnih dana. Pored neospornog znanja koje stiču tokom predavanja i radionica, studenti su u prilici da iskuse kako je raditi u timu internacionalnog karaktera uz uvid u različite perspektive i shvatanja kolega iz cele Evrope. Rad i učenje u internacionalnoj atmosferi podstiče kreativnost i pozitivnu energiju koja lako dovodi do inovativnih i kvalitetnih ideja. Lokalna BEST grupa Niš kao organizator, između ostalog, ima cilj da učesnicima približi način života, kulturnu baštinu i tradiciju srpskog naroda. Stoga, kurs uključuje i obilaske kulturno-istorijskih spomenika, muzeja, utakmica, diskoteka…

Dani kursa su ispunjeni predavanjima, radionicama, diskusijama na ozbiljne teme, ali uz stalnu zabavu i timski rad. Deset dana provedenih na kursu su nezaboravno iskustvo koje širi vidike i pruža novu perspektivu učesnicima, ali i stvara nova i trajna prijateljstva.

 

LetnjiKurs