EBEC Niš 2016

Prijave su otvorene. Informacije o prijavi i o takmičenju možete naći na našem sajtu www.bestnis.rs/ebec


EBEC (European BEST Engineering Competition) inženjersko takmičenje predstavlja nadmetanje više timova sastavljenih od studenata koji nastoje da postavljeni zadatak reše na najbolji mogući način, u smislu cene, inovativnosti i performansi. Ključni faktori uspeha su dobra komunikacija unutar tima, kreativnost i domišljatost.

Takmičenje se obično priređuje u dve kategorije:

Case Study

Pod ovom vrstom takmičenja podrazumevamo ona koja sadrže rešavanje određenog (zadatog) tehničkog problema u timovima za određeno vreme. Do rešenja problema takmičari dolaze debatom na datu temu u okviru svog tima i to na osnovu stečenog znanja kako na svojim fakultetima tako i na osnovu ranijih iskustava u okviru teme. Rešenja se rangiraju od strane stručnog žirija, na osnovu čije procene dolazimo do pobednika ove kategorije takmičenja.

Primeri Case Study teme: rešenje smanjenja zagađenja u specifičnom području, poboljšavanje procesa proizvodnje nekog proizvoda, vidovi promocije određenog proizvoda, plasmana na tržište, razmatranje i ukazivanje na faktore (ljudski resursi – motivisanost, tehnologija proizvodnje, logistika…) koji utiču na poslovanje kompanija i sl.

Team Design

Pod ovom vrstom takmičenja podrazumevamo ona koja sadrže rešavanje određenog (zadatog) tehničkog problema u timovima za određeno vreme. Do rešenja problema takmičari dolaze uz pomoć datog materijala za rad i koordinacije unutar tima. Produkt ove vrste takmičenja jeste model koji po performansama, izgledu i materijalizaciji podržava zahteve, pravila i smernice zadatka samog takmičenja. Pobednik takmičenja se proglašava nakon testiranja svakog modela ponaosob i na osnovu uspešnosti u realizaciji zadatka stručni žiri proglašava pobednika iz ove oblasti takmičenja.

Primeri Team Design tema: dizalica koja podiže/prenosi teret od tačke A do tačke B uz redukovanje pravca, naprave koje rade na pogon vetra, vode i sl, model „muzičke kutije“ koja radi po principu lančane reakcije/okidača koji proizvode zvuk, različiti vidovi domino efekta…

Lokalna BEST grupa Niš iza sebe ima nekoliko uspešnih inženjerskih takmičenja, kao organizator na lokalnom nivou i kao učesnik na balkanskom regionalnom (pobednik 2010. godine) i evropskom nivou. Uspešna saradnja na obostranu korist ostvarena je sa kompanijama, koje su ovim putem približile svoju delatnost studentima i problemima koje oni izučavaju kroz nastavu na fakultetima, što i predstavlja cilj inženjerskih takmičenja.

Prošle godine lokalno inženjersko takmičenje je održano 27. i 28. marta na elektronskom fakultetu. Takmičile su se po 4 ekipe sa 4 člana u 2 kategorije- case study i team design. Pobednički timovi su zatim učestvovali na regionalnom inženjerskom takmičenju EBEC Balkan, takođe održanom u Nišu.

Kako su izgledala prošlogodišnja takmičenja, možete videti na oficijalnoj Facebook strani (link)